3 najważniejsze nasze misje

Promocja czytelnictwa

Realizujemy tę misję poprzez wydawanie książek oraz organizację spotkań autorskich, premier i innych wydarzeń kulturalnych.

Wsparcie niepełnosprawnych

Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w opłaceniu kosztów leczenia, rehabilitacji i edukacji

Działania na rzecz kobiet

Organizujemy wyjazdy weekendowe pod nazwą Kobiecość w obiektywie.