Komu pomagamy?

Kinga Gałuszka

powikłania po leczeniu onkologicznym-nefropatia, nadciśnienie tętnicze, a także skolioza

Kliknij tutaj aby poznać historię Kingi

 

Julia Kołodziejczyk

cięzkie, wielonarządowe wady wrodzone (Zespół Patau)

 

Kliknij tutaj aby poznać historię Julii

 

Gabryś Sinko

czterokończynowe porażenie mózgowe

 

Kliknij tutaj aby poznać historię Gabrysia

 

Ania Balcerska

choroba metaboliczna AADC

 

Kliknij tutaj aby poznać historie Ani

 

Wiktoria Postawska

rzadka choroba genetyczna

Kliknij tutaj aby poznać historię Wiktorii 

Kacper Wietrzycki

porażenie mózgowe

Kliknij tutaj aby poznać historię Kacperka 

Maja Kowalska

zespół Downa

Komu pomagamy?

 

Nasi Podopieczni to dzieci, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, które potrzebują olbrzymich nakładów finansowych na codzienną leczenie, rehabilitację i edukację.

Środki, które gromadzone są na subkontach Podopiecznych pokrywają koszty związane z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), w tym w szczególnosci koszty związane z przeprowadzeniem operacji, leczeniem, rehabilitacją, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, poprawą bytu materialnego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym Podopiecznego.

                                                     Zgłoś się, jesli TY potrzebujesz pomocy

 

Nasza organizacja jest otwarta na przyjmowanie nowych Podopiecznych. Każdy kto posiada orzeczenie o niepełnosprawnosci i potrzebuje pomocy może korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

Po weryfikacji wymaganych dokumentów (zgłoszenie, orzeczenie o niepełnosprawności, opis sytuacji) i akceptacji Zarządu, Podopieczny (lub opiekun prawny Podopiecznego) podpisuje POROZUMIENIE i ma możliwość pobrania produktów charytatywnych (obecnie jest to książka "Cziczi- jaszczurka z karaibów" Ewy Kołodziejczyk). We własnym zakresie może rozprowadzać produkty a zgromadzone pieniądze musi wpłacić na konto Stowarzyszenia (zgodnie z POROZUMIENIEM) w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko Podopiecznego- darowizna na pomoc i ochronę życia.

Ze zgromadzonych środków Podopieczny moze korzystać na własne potrzeby zgodnie z warunkami Porozumienia.

Jak więc widać nasze Stowarzyszenie daje narzędzia i możliwości, aby poprawić swoją sytuację i zdobyć środki na potrzeby zdrowotne i życiowe. Jednak, aby tak sie stało należy także wykazać się własną inicjatywą, zaangażowaniem i pracą. 

Jeśli spełniasz warunki i chcesz skorzystać z pomocy Stowarzyszenia zgłoś się wysyłając e-mail na adres cziczi2017@gmail.com w treści wpisując imię i nazwisko, nr telefonu, kogo dotyczy zgłoszenie (kto ma być Podopiecznym), wiek i schorzenie.

 

 

Stowarzyszenie Żar Serca

68-200 Żary, woj. lubuskie

KRS: 0000696168

NIP: 9282088245

REGON: 368325429

+48 608 616 971

 

zarserca1@gmail.com