POMAGANIE PRZEZ CZYTANIE

Pomaganie przez czytanie

To wiodący projekt Stowarzyszenia Żar Serca. Jest to połączenie misji promocji czytelnictwa wśród dzieci ze wsparciem leczenia, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnościami. Każdy kto kupuje nasze książki, jednocześnie pomaga. 

Książki są pięknie wydane, kolorowe i interaktywne, idealne dla dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych. Posiadają pozytywne opinie psychologów oraz młodych czytelników. Więcej na ich temat przeczytasz w zakładce KUP KSIĄŻKI.

Nasi Podopieczni to dzieci, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, które potrzebują olbrzymich nakładów finansowych na codzienną leczenie, rehabilitację i edukację.

Środki, które gromadzone są na subkontach Podopiecznych pokrywają koszty związane z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), w tym w szczególności koszty związane z przeprowadzeniem operacji, leczeniem, rehabilitacją, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, poprawą bytu materialnego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym Podopiecznego.

Zgłoś się, jeśli TY potrzebujesz pomocy

Nasza organizacja jest otwarta na przyjmowanie nowych Podopiecznych. Każdy kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebuje pomocy może korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

Po weryfikacji wymaganych dokumentów (zgłoszenie, orzeczenie o niepełnosprawności, opis sytuacji) i akceptacji Zarządu, Podopieczny (lub opiekun prawny Podopiecznego) podpisuje POROZUMIENIE i ma możliwość pobrania produktów charytatywnych (obecnie jest to książka “Cziczi- jaszczurka z karaibów” Ewy Kołodziejczyk). We własnym zakresie może rozprowadzać produkty a zgromadzone pieniądze musi wpłacić na konto Stowarzyszenia (zgodnie z POROZUMIENIEM) w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko Podopiecznego- darowizna na pomoc i ochronę życia.

Ze zgromadzonych środków Podopieczny może korzystać na własne potrzeby zgodnie z warunkami Porozumienia.

Jak więc widać nasze Stowarzyszenie daje narzędzia i możliwości, aby poprawić swoją sytuację i zdobyć środki na potrzeby zdrowotne i życiowe. Jednak, aby tak się stało należy także wykazać się własną inicjatywą, zaangażowaniem i pracą. 

Jeśli spełniasz warunki i chcesz skorzystać z pomocy Stowarzyszenia zgłoś się wysyłając e-mail na adres biuro@zarserca.pl w treści wpisując imię i nazwisko, nr telefonu, kogo dotyczy zgłoszenie (kto ma być Podopiecznym), wiek i schorzenie.